0911828486

TIN TỨC

“Siêu Ưu Đãi Mùa Thu” Cùng Toyota Thập Nhất Phong Vĩnh Long!

𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗹𝗲̣̂ 𝗽𝗵𝗶́ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗯𝗮̣ 𝗹𝗲̂𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝟯𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝘅𝗲 #Vios từ 01/07 – 31/07/2021  𝗩𝗜𝗢𝗦 𝗚 𝗖𝗩𝗧: 𝟯𝟬 triệu đồng  𝗩𝗜𝗢𝗦 𝗘 𝗖𝗩𝗧